Som medlem i Konsthistoriska sällskapet / The Society of Art Historians får du fyra nummer av tidskriften under ett års tid för 370 kronor, en liten medlemsavgift är inkluderad i priset.

---

As a member of Konsthistoriska sällskapet / The Society of Art Historians, you will receive four issues of the journal per year at a cost of 370 SEK, a small membership fee is included in the price.

Medlem i sällskapet

Prenumerationen gäller för privatpersoner och för ett kalenderår, men det är möjligt att påbörja en prenumeration under närsomhelst under året också och du får då årets nummer hemskickade i efterhand.

Är du intresserad av att bli medlem och därmed prenumerera? Skicka då ett mejl till info@konsthistoriska.org så återkommer vi så snart vi kan. Om ni som företag, institution eller liknande vill teckna en prenumeration går det bra att mejla till ovanstående adress så hänvisar vi vidare till Taylor & Francis som hanterar denna typ av abonnemang.

Member of the Society

The subscription is applied for individuals per calendar year, but it is possible to join throughout the year and receive the already published issues subsequently. 

Are you interested in becoming a member and subscribing to the journal? Please send an e-mail to info@konsthistoriska.org and we will get back to you as soon as we can. If you, as a company or institution would like to subscribe, you can easily send us an e-mail to the address above and we will direct you to Taylor & Francis who handles subscriptions to companies.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det innebär ändrade regler för hantering av personuppgifter. Nedan finner du information hur vi behandlar med dina personuppgifter.

Som förening är vi personuppgiftsansvarig (PuA) för de personuppgifter som du har lämnat till oss. Vi hämtar inte in personuppgifter om dig från någon annan än dig, och vi lämnar heller inte ut några uppgifter till någon annan. Föreningens styrelse är ansvarig för vår hantering av personuppgifter och alla frågor som rör detta mejlas till info@konsthistoriska.org för vidare kontakt till styrelsen.

Vi behandlar personuppgifter med syfte att administrera medlemskap i föreningen. Det innebär att vi behandlar ditt namn, dina kontaktuppgifter samt i förekommande fall bankuppgifter. Vår rättsliga grund för att behandla dessa personuppgifter är att det krävs för att vi ska kunna uppfylla vår del i det avtal som ett medlemskap innebär, det vill säga hantering av betalning av medlemsavgift, distribution av tidskriften samt kallelse till årsmöte eller andra meddelanden som rör föreningen. Därutöver har vi rättslig grund för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla det avtal som ett medlemskap innebär eller för att uppfylla lagliga skyldigheter. Som medlem har du alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas från vårt register utan att uppge anledning.