Kontakt: info@konsthistoriska.org
Vill du istället ha kontakt med förlaget Taylor & Francis, om frågor som exempelvis rör manus och tekniska frågor kontakta KHT@se.tandf.no

---

Contact: info@konsthistoriska.org
If you would like to get in contact with our publishing house Taylor & Francis, we refer to their e-mail address KHT@se.tandf.no

Redaktion

Tidskriftens chefsredaktör är fil. dr. Jessica Sjöholm Skrubbe (docent, Stockholms universitet). Övriga medlemmar är fil. dr. Johan Eriksson (docent, Uppsala universitet), fil. dr. Alexandra Fried (Göteborgs universitet), fil. dr. Fredrik Krohn Andersson (lektor, Karlstads universitet), fil. dr. Andrea Kollnitz (docent, Stockholms universitet), fil. dr. Hedvig Mårdh (lektor, Karlstads universitet), professor Johanna Rosenqvist (Konstfack, Stockholm och Linnéuniversitetet, Växjö), fil. dr. Katarina Wadstein MacLeod (lektor, Stockholms universitet). Fil. master Martin Romatowski är assisterande redaktör och kassör i Sällskapet.

Editorial

The editor in chief of the journal is Ph. D. Jessica Sjöholm Skrubbe (Associate Professor, Stockholm University). Associate editors include Ph. D. Johan Eriksson (Associate Professor, Uppsala University), Ph. D. Alexandra Fried (Senior Lecturer, University of Gothenburg), Ph. D. Fredrik Krohn Andersson (Senior Lecturer, Karlstad University), Ph. D. Andrea Kollnitz (Associate Professor, Stockholm University), Ph. D. Hedvig Mårdh (Senior Lecturer, Karlstad University), Professor Johanna Rosenqvist (Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm and Linnaeus University, Växjö), Ph. D. Katarina Wadstein MacLeod (Senior Lecturer, Stockholm University). M.A. Martin Romatowski is assisting editor and treasurer of the Society.

Konsthistoriska sällskapets styrelse / The Board of the Society of Art Historians

Chairperson:
Jessica Sjöholm Skrubbe, Associate Professor, Stockholms universitet

Kristoffer Arvidsson, Ph. D., Göteborgs konstmuseum
Hans Hayden, Professor, Stockholm University
Britt-Inger Johansson, Professor, Uppsala University
Dan Karlholm, Professor, Södertörn University
Max Liljefors, Professor, Lund University
Elin Manker, Ph. D., Umeå University
Susanna Pettersson, Director, Nationalmuseum
Martin Romatowski, MA, Society Treasurer
Karin Sidén, Director, Prins Eugens Waldemarsudde
Hans Sternudd, Associate Professor, Linnaeus University
Gary Svensson, Associate Professor, Linköping University
Anna Tellgren, Curator, Moderna Museet
Karin Wagner, Professor, University of Gothenburg
Margareta Wallin Wictorin, Associate Professor, Karlstad University

Internationella rådgivande styrelsen / International Advisory Board

Ina Blom, University of Oslo
Giovanni Carreri, Centre d’Histoire et théorie des arts, Paris
David Carrier, Case Western Reserve University
Elizabeth Cropper, National Gallery of Art, Washington
Gunnar Danbolt, University of Bergen
Claire Farago, University of Colorado at Boulder
Erika Fischer-Lichte, Institute for Theatre Studies, Freie Universität Berlin
Rune Gade, University of Copenhagen
Jonathan Harris, University of Liverpool
Michael Hatt, University of Warwick
Joseph lmorde, Siegen University, Germany
Trond Lundemo, Stockholm University
Tomaso Montanari, Naples University
Keith Moxey, Columbia University
Peter Schneemann, University of Bern
Renja Souminen-Kokkonen, University of Helsinki
Catherine Soussloff, University of California, Santa Cruz