Konsthistoriska sällskapet / The Society of Art Historians grundades 1914 och har idag utgivandet av Konsthistorisk tidskrift / Journal of Art History som sin främsta uppgift. Tidskriften utkommer fyra gånger per år och trycks och distribueras av det brittiska förlaget Taylor & Francis.

---

Konsthistoriska sällskapet / The Society of Art Historians was founded in 1914 and has the publishing of Konsthistorisk tidskrift / Journal of Art History as its primary purpose. The journal has four issues per year and is printed and distributed by the British publishing house Taylor & Francis.

Högsta betyg på ”Norska listan”

Konsthistorisk tidskrift / Journal of Art History har uppgraderats till högsta ranking i ”Norska listan” som rankar vetenskapliga tidskrifter över hela världen på en skala från 0 till 2. Tidskriften bedöms vara en vetenskaplig publiceringskanal av högsta internationella kvalitet. Tidskriften är en av endast ett tjugotal välrenommerade konstvetenskapliga tidskrifter i världen som fått denna rankning, och den enda i Norden. 

Highest ranking in ”The Norwegian Register”

Konsthistorisk tidskrift / Journal of Art History has been granted the highest ranking in The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, which rates scholarly publishing channels worldwide on a scale from 0 to 2. The promotion to level 2 acknowledges that the journal is a publishing channel of the highest international standard. The journal is one of only twenty well-reputed journals on art history in the world that has been granted the highest ranking, and the only one in the Nordic countries. 

SAMVERKAN / COOPERATION