Konsthistoriska sällskapet/The Society of Art Historians och GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det innebär ändrade regler för hantering av personuppgifter. Nedan finner du information hur vi behandlar med dina personuppgifter.

Som förening är vi personuppgiftsansvarig (PuA) för de personuppgifter som du har lämnat till oss. Vi hämtar inte in personuppgifter om dig från någon annan än dig, och vi lämnar heller inte ut några uppgifter till någon annan. Föreningens styrelse är ansvarig för vår hantering av personuppgifter och alla frågor som rör detta mejlas till info@konsthistoriska.org för vidare kontakt till styrelsen.

Vi behandlar personuppgifter med syfte att administrera medlemskap i föreningen. Det innebär att vi behandlar ditt namn, dina kontaktuppgifter samt i förekommande fall bankuppgifter. Vår rättsliga grund för att behandla dessa personuppgifter är att det krävs för att vi ska kunna uppfylla vår del i det avtal som ett medlemskap innebär, det vill säga hantering av betalning av medlemsavgift, distribution av tidskriften samt kallelse till årsmöte eller andra meddelanden som rör föreningen. Därutöver har vi rättslig grund för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla det avtal som ett medlemskap innebär eller för att uppfylla lagliga skyldigheter. Som medlem har du alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas från vårt register utan att uppge anledning.