Tidskriftens chefsredaktör är fil. dr. Jessica Sjöholm Skrubbe (docent, Stockholms universitet). Övriga medlemmar är fil. dr. Johan Eriksson (docent, Uppsala universitet), fil. dr. Alexandra Fried (Göteborgs universitet), fil. dr. Fredrik Krohn Andersson (lektor, Stockholms universitet), fil. dr. Andrea Kollnitz (docent, Stockholms universitet), fil. dr. Hedvig Mårdh (lektor, Karlstads universitet), professor Johanna Rosenqvist (Konstfack, Stockholm och Linnéuniversitetet, Växjö), fil. dr. Anna Tellgren (curator, Moderna museet), professor Katarina Wadstein MacLeod (Södertörns högskola). Fil. master Martin Romatowski är assisterande redaktör och kassör i Sällskapet.

The editor in chief of the journal is Ph. D. Jessica Sjöholm Skrubbe (Associate Professor, Stockholm University). Associate editors include Ph. D. Johan Eriksson (Associate Professor, Uppsala University), Ph. D. Alexandra Fried (Senior Lecturer, University of Gothenburg), Ph. D. Fredrik Krohn Andersson (Senior Lecturer, Stockholm University), Ph. D. Andrea Kollnitz (Associate Professor, Stockholm University), Ph. D. Hedvig Mårdh (Senior Lecturer, Karlstad University), Professor Johanna Rosenqvist (Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm and Linnaeus University, Växjö), Ph. D. Anna Tellgren (curator, Moderna museet), Professor Katarina Wadstein MacLeod (Södertörn University). M.A. Martin Romatowski is assisting editor and treasurer of the Society.