Redaktion/Editorial Board

Tidskriftens chefsredaktör är professor Dan Karlholm (Södertörns högskola). Övriga medlemmar är fil. dr. Johan Eriksson (docent, Uppsala universitet), fil. dr. Alexandra Fried (Göteborgs universitet), professor Britt-Inger Johansson (Uppsala universitet), fil. dr. Fredrik Krohn Andersson (lektor, Stockholms universitet), fil. dr. Andrea Kollnitz (docent, Stockholms universitet), fil. dr. Jessica Sjöholm Skrubbe (docent, Stockholms universitet), fil. dr. Johanna Rosenqvist (lektor, Konstfack, Stockholm och Linnéuniversitetet, Växjö), fil. dr. Anna Tellgren (curator, Moderna museet). Fil. master Elin G Håkansson är assisterande redaktör och kassör i Sällskapet.

The editor in chief of the journal is Professor Dan Karlholm (Södertörn University). Associate editors include Ph. D. Johan Eriksson (Associate Professor, Uppsala University), Ph. D. Alexandra Fried (Senior Lecturer, University of Gothenburg), Professor Britt-Inger Johansson (Uppsala University), Ph. D. Fredrik Krohn Andersson (Senior Lecturer, Stockholm University), Ph. D. Andrea Kollnitz (Associate Professor, Stockholm University), Ph. D. Johanna Rosenqvist (Senior Lecturer, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm and Linnaeus University, Växjö), Ph. D. Jessica Sjöholm Skrubbe (Associate Professor, Stockholm University), Ph. D. Anna Tellgren (curator, Moderna museet). M.A. Elin G Håkansson is assisting editor and treasurer of the Society.